ರೈತಸಂಘದವರಿಂದ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಬಗ್ಗೆ ಅವಹೇಳನಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆ ,ಜಿಲ್ಲ್ಲಾ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರಿದರಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

Spread the love

Leave a Reply